0

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych 
w ramach Serwisu
eldomzlotow.maxelektro.pl

 

Szanując Twoje prawo do prywatności, oraz w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych,  Galicja Tomaszek sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35 lok. 37, 37-100 Łańcut,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000224213, posiadającą NIP 8151664972, REGON 1800041130, (dalej również jako „MAXELEKTRO” lub „Spółka”) jako właściciel i administrator serwisu i sklepu internetowego znajdującego się pod domeną: eldomzlotow.maxelektro.pl oraz jego podstron (dalej jako „Serwis” lub „Sklep Internetowy”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. Serwisu i Sklepu internetowego a także SKLEP WIELOBRANŻOWY "ELDOM" SPÓŁKA JAWNA BEATA CARIUS, MAREK CARIUS z siedzibą w 77-400 Złotów, pl.Kościuszki 8,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w POZNANIU , XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059823, posiadającą NIP 7670000454, REGON 004622201 (dalej również jako „SPRZEDAWCA”) jako sprzedawca i zarządca serwisu oraz sklepu internetowego znajdującego się pod domeną: eldomzlotow.maxelektro.pl oraz jego podstron (dalej jako „Serwis” lub „Sklep Internetowy”) oraz administrator danych zbieranych i przetwarzanych w ramach funkcjonowania ww. Serwisu i Sklepu internetowego – działając razem w ramach grupy MAXELEKTRO stosują odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

 

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z Twoich danych osobowych, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z Serwisu i Sklepu Internetowego, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich osób oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu i Sklepu Internetowego, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich interesów, a w szczególności zapewniamy, że Twoje dane zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby Twoje dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorami Twoich danych osobowych są:

 1.  Galicja Tomaszek sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35 lok. 37, 37-100 Łańcut, KRS 0000224213, NIP 8151664972, REGON 1800041130, (dalej również jako „Spółka”) w zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych i realizacji działań marketingowych grupy zakupowej MAXELEKTRO;
 2. SKLEP WIELOBRANŻOWY "ELDOM" SPÓŁKA JAWNA BEATA CARIUS, MAREK CARIUS z siedzibą w 77-400 Złotów, pl.Kościuszki 8,  KRS 0000059823, posiadającą NIP 7670000454, REGON 004622201 (dalej również jako „SPRZEDAWCA”) w zakresie obsługi procesu sprzedażowego i wykonania umowy sprzedaży i prowadzenia konta w Serwisie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń.

Kontakt ze Spółką możliwy jest pod podanym wyżej adresem siedziby Spółki.

Kontakt ze Sprzedawcą, jako Administratorem danych możliwy jest pod adresem mailowym: lub korespondencyjnie pod adresem: SKLEP WIELOBRANZOWY"ELDOM"SPÓŁKA JAWNA BEATA CARIUS  MAREK CARIUS, pl.Kościuszki 8, 77-400 Złotów .

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Spółki jest Pan Jacek Chmiel . Kontakt z Inspektorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę, w tym realizacji Twoich praw wynikających z RODO możliwy jest pod adresem e – mail: iod@gtpoland.eu

Jakie Twoje dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie:

 1. formularza rejestracji w Sklepie Internetowym,
 2. formularza danych osobowych w koncie w Serwisie i Sklepie,
 3. formularza reklamacji;
 4. formularza zapisu na newsletter.

Dane gromadzone za pomocą ww. formularzy to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub dostawy, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP firmy, adres e-mail, nr telefonu, login.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu:

 1. założenia i prowadzenia konta w Sklepie Internetowym, w tym w celu przeglądania naszej oferty i cenników oraz wyrażania swojej opinii o towarach i jakości naszych usług;
 2. składania zamówień na towary znajdujące się w naszej ofercie i dokonywania zakupów;
 3. obsługi dokonanych przez Ciebie zakupów w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji i roszczeń;
 4. odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję w celu udzielenia informacji na pytanie złożone w formularzu kontaktowym;
 5. przesyłania informacji marketingowych (promocyjnych i reklamowych) oferowanych przez nas  towarów i usług, w tym zawierających kody i bony promocyjne do wykorzystania w Sklepie Internetowym.

Ponadto możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej pisząc lub telefonując na numery i adresy podane na naszej stronie internetowej.

Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Ponadto Serwis korzysta również z plików cookies. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie i Sklepie Internetowym, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Więcej o plikach cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych m.in. takich firm jak Google Inc. oraz Facebook Inc. w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, i odpowiedniego dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie i Sklepie Internetowym do tych preferencji, jak również w celu dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Jak i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy, aby umożliwić Ci zakup oferowanych przez nas towarów (sprzętu RTV i AGD) on-line poprzez założone przez Ciebie konto w Sklepie Internetowym, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i udzielić Ci informacji o realizacji złożonego zamówienia lub reklamacji, w celu przygotowania odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych, przesłania kodu lub bonu promocyjnego, newslettera, a w ostateczności w celu dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed Twoimi roszczeniami.

W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia konta w Sklepie Internetowym, uzyskania Twojej opinii na temat obsługi, składania i realizacji zamówień złożonych przez konto w Sklepie Internetowym, obsługi złożonej reklamacji podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W sytuacji przetwarzania danych przez Sprzedawcę w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie korespondencję oraz w celu przedstawienia informacji na temat oferowanych przez Sprzedawcę towarów, a także w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Gromadząc Twoje dane osobowe w celach marketingowych tj. w celu przesyłania informacji o promocjach, konkursach, przesyłania newslettera Spółka robi to w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku zgłoszonych przez Ciebie wobec Sprzedawcy ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez Sprzedawcę roszczeń wobec Ciebie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzając Twoje dane osobowe w postaci plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, wysyłania do Ciebie reklam dopasowanych do Twoich preferencji, prowadzenia analizy Twoje aktywności, doskonalenia stosownych funkcjonalności oraz w celach statystycznych, Spółka robi to w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane będą również przetwarzane w celu wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) np. obowiązków wskazanych w przepisach prawa podatkowego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych. I tak:

1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody;

2) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie swojego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się przez Ciebie dalszemu takiemu przetwarzaniu;

3) przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

•    prawo dostępu do danych;

•    prawo sprostowania danych;

•    prawo usunięcia danych;

•    prawo ograniczenia przetwarzania danych;

•    prawo przenoszenia danych;

•    prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);

•    prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

 

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę, że:

•    prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

•    prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;

•    możemy odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

•    w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Od dnia 25 maja 2018 r. przysługuje Ci nadto prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy prawa. Organem tym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie i Sklepie Internetowym przekazujemy Twoje dane osobowe do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym,  prawnym i windykacyjnym, firm kurierskich, podmiotów świadczących usługi płatności on-line, banków, innych operatorów płatności, oraz podmiotów realizujących dla nas działania marketingowe.

Twoje dane osobowe, w szczególnych sytuacjach tj. związanych z współdziałaniem ze światowymi koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku powyższych podmiotów, w tym przypadku używania przez naszą firmę  systemów Google Analitics, Google Adwords, Google Search Console oraz Facebook Analytics dane są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. i Facebook Inc. przystąpiły.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Zmiany w polityce prywatności

Nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystając ze Serwisu i Sklepu Internetowego po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, wyrażasz zgodę na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych na nowych zasadach.

 

 

 

 

Informacja o plikach  cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Serwis i Sklep Internetowy. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie i Sklepie Internetowym. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies ?

W ramach Serwisu i Sklepu Internetowego pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia usług;
 2. dostosowania zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis i Sklep Internetowy, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu i Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Sklepu Internetowego.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu i Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu i Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
 2. stałe - są to pliki przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 

 

 

Ze względu na cel w ramach Serwisu i Sklepu Internetowego stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 1. wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i Sklepie Internetowym i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu i Sklepu Internetowego. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;
 2. pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu i Sklepu Internetowego;
 3. pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 4. pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika; 
 5. pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu i Sklepu Internetowego.

 

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twoja przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszego Serwisu i Sklepu Internetowego.

 

 

Nasi producenci

3D RUDDER
4SWISS
A4TECH
ACER
ADLER
AMAZFIT
Amica
AQUAPHOR
ARKAS
ART
ASUS
AWTOOLS
BABYLISS
BECKER
BEGOOD
BEKO
Bissell
BLANCO
BLAUPUNKT
BLEBOX
BLUEAIR
Bosch
BRAUN
BREVILLE
BRITA
CANDY
CAT
CECOTEC
CHICCO
COBI
CONCEPT
DEDRA
DEZAL
DE LONGHI
DYNAXO
ECOVACS
Electrolux
ELICA
EMMERSON
EPSON
ESHARK
EVOREI
FABER
FALMEC
FAMAS
FERGUSON
FIAT
FIELDMANN
FISKARS
FOODSAVER
FOREVER
FRANKE
GARDENA
GARETT
GARMIN
GERLACH
GOODRAM
GORENJE
GOTIE
GREEN CELL
GRUNDIG
HIRO
HISENSE
HITACHI
HOOVER
HP
HUAWEI
IIYAMA
Indesit
INSINKERATOR
IROBOT
KALORIK
KARCHER
KAWASAKI
KENWOOD
KERNAU
KIANO
King Mount
KLEEN
KUVINGS
LAFE
LEGO
LEIFHEIT
LENOVO
LG
LIBOX
LIONELO
LOGITECH
LUDWIK
LUXPOL
MAMIBOT
MANTA
MAXCOM
MEDIVON
MEIZU
MELITTA
MESKO
MODECOM
MOSER
MOTOROLA
MOTUS
MPM
NAVITEL
NENO
NIVONA
NOKIA
NORTON
NOVEEN
ONE FOR ALL
OPTI
OPTIMUM
ORAL-B
ORNO
PADMATE
PANASONIC
PAUL NEUHAUS
PHILIPS
PLATINET
POLAR
PROMILER
PURON
PYRAMIS
RAVANSON
REALME
REMINGTON
RETLUX
RIDER
RITTER
ROBOROCK
SAECO
SAMSUNG
SBOX
SCANPART
SCARLETT
SENCOR
SETTY
SHARP
SIEMENS
SKATEFLASH
SMARTGPS
SMEG
SPRINGOS
STADLER FORM
SUNONE
TCL
TECHNISAT
TEFAL
TELKOM-TELMOR
TENDA
TESCOMA
THOMSON
TK LIGHTING
TOSHIBA
TP-LINK
TRACER
UNITED
Varta
VELGE
VILEDA
VIRONE
VORDON
WAHL
WEBER
WHIRLPOOL
WIKO
WORWO
XBLITZ
XENIC
XIAOMI
ZEEGMA
ZELMER
Zuma Line